OMRON Nami cat inhalátor

Inhalátor OMRON Nami Cat je kompresorový inhalátor určený najmä deťom, avšak vhodný pre celú rodinu. Účinne dopravuje liečivo do celého dýchacieho systému a pomáha pri terapii kašľa, nádchy, astmy, alergií a ďalších závažnejších ochorení.

Dávkovanie a spôsob užívania

 1. Presvedčte sa, či je vypínač vo vypnutej polohe.
 2. Zástrčku šnúry sieťového napájania zasuňte do elektrickej zásuvky.
 3. Z nádobky na liečivo zložte vrchný kryt pootočneím proti smeru hodinových ručičiek.
 4. Do nádobky na liečivo dajte správne množstvo predpísaného liečiva alebo fyziologického roztoku.
 5. Overte prítomnosť vaporizačnej hlavice v nádobke na liečivo.
 6. Vrchný kryt inhalátora nasaďte naspäť na nádobku na liečivo pootočením v smere hodinových ručičiek.
 7. Na inhalačný set pevne nasaďte masku alebo náustok.
 8. Pripojte vzduchovú hadičku.
 9. Inhalačný set v žiadnom smere nenakláňajte pod väčším uhlom než 30 stupňov. Liečivo by mohlo zatiecť do úst, alebo to môže viesť k neúčinnej inhalácii.
 10. Vypínač dajte do zapnutej polohy. Keď sa spustí kompresor, spustí sa rozprašovanie a vytvára sa aerosól. Jemne vdýchnite liečivo.
 11. Po skončení ošetrenia vypnite zariadenie a odpojte kompresor od zdroja napájania.

Upozornenie

Tento výrobok nesmú používať pacienti v bezvedomí ani pacienti bez spontánneho dýchania. 

57,50 €
cena vrátane DPH nezahŕňa cenu dopravy