Zdravotné stredisko

Nové pracovné príležitosti pre lekárov...

Nové ambulancie

Aj takto môžu vyzerať nové ambulancie pre lekárov. Hlavná myšlienka je zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Novým doktorom chceme pomôcť vytvoriť fungujúce a moderné ambulancie.

Veľké sídlisko bez lekárov

Na sídlisku Šípok je aktuálne cca 4300 obyvateľov a ďalšie tisíce obyvateľov sú z priľahlých malých obcí. Pre všetkých týchto ľudí to bude po otvorení ordinácií lekárov bližšie a jednoduchšie s parkovaním ako do centra mesta Partizánske. Druhá vec je, že dostupnosť lekárskej starostlivosti sa neustále zhoršuje. Čiže vzdialenosť lekára od bývania nie je ten najhlavnejší problém. Všeobecný lekári sú vo vyššom veku a nie je ich dostatok (presne rovnaký problém majú aj iné mestá SR). Sídlisko kedysi malo "svojich" doktorov, ktorí časom pre zlý stav budovy odišli. Budova, ale prešla rozsiahlou rekonštrukciou a je pripravená poskytnúť priestory hlavne pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov. Už od roku 2022 tu úspešne funguje lekáreň SAVMED.

Mesto Partizánske

Ak ste lekár, ktorý zvažuje kde začať svoje pôsobenie, tak sme relatívne mladé mesto s bohatým kultúrnym programom, šikovným primátorom a neustálymi investíciami do infraštruktúry alebo firiem, ktoré umožňujú vznik nových pracovných pozícii. Rovnako je tu viac príležitostí na nákup bytov či domov nielen starších, ale aj novostavieb.

Primátor...

od roku 2010 je našim primátorom mesta Partizánske Jozef Božik. Mesto pod jeho vedením prešlo rozsiahlymi rekonštrukciami, založil mnoho kultúrnych a iných spoločenských akcií, podieľa sa na financovaní mnohých investícií. Závidia nám ho mnohé mestá pretože on žije tým, že nám obyvateľom vytvára stále lepšie podmienky na kvalitný a spoločenský život. Samozrejme už si okolo seba vybudoval odborný tím pracovníkov mesta, na ktorých sa môže spoľahnúť. Svoj čas má na maximum vyplnený rôznymi stretnutiami, rokovaniami, príhovormi a navyše sa snaží reagovať aj na sociálnych sieťach. Okrem toho že je primátor, je aj poslancom zastupiteľstva TSK a od roku 2023 je aj predsedom ZMOS. Vždy sa snaží poradiť alebo pomôcť slušným ľuďom nielen z nášho mesta.

Výber z každoročných aktivít v meste

Investície v meste 2023

Rekonštrukcie a modernizácie celých ulíc, križovatiek, cyklochodník, triediaca linka a technika potrebná na kuchynský odpad, detské ihriská atď.

Námestie v centre, kúpalisko a sídlisko Šípok

Pracovné ponuky

Všeobecný lekár/ka pre dospelých

 • Pre atestovaných lekárov od 3500 € / mesiac (brutto)
 • Pre lekárov v atestácii od 2500 € / mesiac (brutto)
 • Preplatenie 100% dopravy
 • V prípade presťahovania príspevok na ubytovanie (200 € mesačne)
 • fixná pracovná doba
 • lekár bude riešiť iba odborné záležitosti (administratívu a ostatnú réžiu spojenú s chodom ambulancie zabezpečuje zriaďovateľ)
 • spolurozhodovanie pri zariaďovaní ambulancie
 • v prípade získania dotácie na vznik ambulancie bude lekárovi vyplatený nástupný bonus podľa dohody
 • prístup do súkromnej fitness miestnosti v rovnakej budove 

Lekár/ka pediater

 • Pre atestovaných lekárov od 3500 € / mesiac (brutto)
 • Preplatenie 100% dopravy
 • V prípade presťahovania príspevok na ubytovanie (200 € mesačne)
 • fixná pracovná doba
 • lekár bude riešiť iba odborné záležitosti (administratívu a ostatnú réžiu spojenú s chodom ambulancie zabezpečuje zriaďovateľ)
 • spolurozhodovanie pri zariaďovaní ambulancie
 • v prípade získania dotácie na vznik ambulancie bude lekárovi vyplatený nástupný bonus podľa dohody
 • prístup do súkromnej fitness miestnosti v rovnakej budove  

 Kontakt

Ak vás horeuvedené informácie či pracovná ponuka zaujala, kontaktovať nás môžete priamo na čísle 0904 352 682 alebo cez mailovú adresu info@savmed.sk (poslať životopis, či iné otázky).
Ak by ste si chceli pozrieť priestory osobne, tak sme na adrese Pod Šípkom 1489/3, Partizánske. Na prízemí budovy sú potraviny SAMA a priestory pre nové ambulancie sú na 1. poschodí.

Vopred ďakujeme a vyhradzujeme si právo reagovať len na životopisy ktoré spĺňajú minimálne požiadavky.